Hoppa till sidans innehåll

Alla ledare ska visa utdrag ur belastningsregistret


Alla ledare ska visa utdrag ur belastningsregistret 

Varför begär föreningen om utdrag ur belastningsregistret? 

IF OLYMPIA vill på alla sätt främja en trygg idrottsmiljö i föreningen. I FNs konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen), artikel 34 fastslås att varje barn har rätt att skyddas mot sexuella övergrepp. 

EU:s direktiv om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn samt barnpornografibrott (direktiv 2011/93/EU per den 13 december 2011) syftar till att stärka åtgärderna för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi.  

Ett viktigt inslag är möjligheten att hindra personer som dömts för brott från att arbeta med barn genom att uppdragsgivare i organiserad frivilligverksamhet vid rekrytering till verksamhet som innefattar nära kontakt med barn har möjlighet att bli informerade om sökande personer har fällande domar för brott som omfattas av direktivet. 

Som ett led i att leva upp till och genomföra detta direktiv har föreningar rätt att begära att alla personer, 15 år eller äldre som ska arbeta nära barn (med barn räknas alla personer under 18 år) ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelser i lagen (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.     

Belastningsregistret är det begrepp som polismyndigheten använder. Vanliga vardagsbenämningar är straffregister, polisregister, eller brottsregister. 

Utdrag ur belastningsregistret begränsas till brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor som: 
Mord 
Dråp 
Grov misshandel 
Människorov 
Alla sexualbrott 
Barnpornografibrott 
Grovt rån 

När det gäller misshandel krävs det att den är grov. Normalgraden av misshandel och ringa misshandel räknas inte in. 

 

Begäran om utdrag ur belastningsregistret 

IF Olympia kommer att fylla i och skriva ut blanketten som ledaren skriver under och IF Olympia scannar in och skickar in blanketten till Polismyndigheten.  

Redovisning av registerutdrag 

Alla nya och befintliga ledare i IF OLYMPIA som regelbundet i sitt uppdrag i föreningen arbetar direkt med personer under 18 år ska redovisa utdrag ur polisens belastningsregister. Kravet på registerutdrag omfattar även straffmyndiga (15 år) ungdomstränare samt förälder/funktionär eller annan vuxen som medverkar under aktivitet som innehåller övernattning. Ansvariga (och godkända) ledare ansvarar för att spelarna inte är ensamma i omklädningsrum eller liknande situation (t.ex. vid cuper) med vuxen som inte har uppvisat registerutdrag. 

Redovisat registerutdraget måste vara giltigt – dvs. inte vara äldre än 12 månader. 

Registerutdraget skall kontrolleras gemensamt av dem som av styrelsen utsetts att ansvara för kontrollen, lämpligen i närvaro av den person som utdraget gäller. Registerutdraget ska alltid efter kontroll omgående återlämnas/skickas tillbaka till personen som lämnat in det. Föreningen får enligt lag inte dokumentera kontrollen på annat sätt än genom notering att utdrag har uppvisats inklusive datum för kontroll. 

Om registerutdraget skulle visa att ledare har någon form av anmärkningar i belastningsregistret ska personen informeras om detta och hen får ej arbeta själv med barn utan närvaro av annan godkänd ledare. Styrelsen ska informeras om situationen och vid nästa kommande styrelsemöte fatta beslut om personens fortsatta lämplighet att inneha ledaruppdrag i
IF OLYMPIA.
 

  

 

 

 

Uppdaterad: 13 NOV 2019 08:35 Skribent: Ronny Forslöf
Epost: This is a mailto link

HUVUDPARTNERS


STÖD OSS

Vi sammarbetar med

 

räknare
räknare

Postadress:
IF Olympia Farsta
Farstaängsvägen 1
12346 Farsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info