Hoppa till sidans innehåll

Spelarmöte


Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och ungdomar hos IF Olympia lag P08 & P09.

Idrottens betydelse

Hos IF Olympia lär man sig inte bara att bli duktigare i sin idrott. Man lär sig också mycket annat, som man inte är medveten om. Denna ”dolda inlärning” är ofta mycket effektiv.

Det rör sig om till exempel normer, värderingar, ansvar, hänsyn och medbestämmande. I kraft av sin omfattning och popularitet är idrotten därför en mycket viktig fostringsmiljö, kanske den viktigaste efter hemmet och skolan.

IF Olympias värdegrund

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Allas rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar. Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral.

Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Trygga idrottsmiljöer

IF Olympia har en viktig social funktion att fylla i samhället.

Hos IF Olympias ska det vara en positiv miljö där de får göra det de gillar mest och göra det bland goda kamrater. För en del barn och ungdomar är en frizon.

IF Olympias verksamhet SKA vara en plats där man för ett tag kan komma bort från det man upplever som jobbigt, det kan vara i hemmet eller i skolan.

Det förutsätter bland annat att barn och ungdomar ska kunna vara aktiva inom IF Olympia utan att riskera att utsättas för någon form av kränkande behandling.

Det är viktigt att komma ihåg att det alltid är de vuxna som ska bära ansvaret för att skapa och säkra trygga miljöer. Inom idrotten så innebär det att det är både organisationsledarna (styrelsen) med sitt ansvar (det är viktigt att ledningen går i bräschen) och tränare/ledare i sin roll om är ansvariga

Det är alltid de vuxna som bär ansvaret för att skapa trygga och säkra idrottsmiljöer.

Definitioner

Begreppen är kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och mobbning. Sexuella övergrepp.

Kränkande behandling

Kränkande behandling är när man blir illa behandlad så att man känner sig ledsen, sårad eller mindre värd. Det är dock inte diskriminering eller trakasserier, men kan vara mobbning. Kränkande behandling kan ske vid ett tillfälle eller upprepade gånger under en längre tid.

Trakasserier

Trakasserier är när en person förföljs eller blir illa omtalad för att den har en viss religion, kommer från ett visst land, är flicka/pojke, har ett funktionshinder, en viss sexuell läggning, ålder, eller bryter mot förväntningar på hur en tjej eller kille förväntas uppföra sig.

Trakasserier bygger på de sju diskrimineringsgrunderna, kön, könsidentitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Trakasserier är ibland oavsiktliga och har sin grund i tanklöshet, men är andra gånger avsedda att såra, trycka ned eller förnedra. En person kan välkomna ett och samma beteende från en individ men inte från en annan. Det kan t ex ha att göra med vilken relation personerna i fråga har till varandra.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier kan vara av olika slag, fysiskt, verbalt eller icke-verbalt. Det kan vara fråga om t.ex. oönskad fysisk kontakt såsom onödig beröring av en annan persons kropp, ovälkomna och återkommande förslag eller påtryckningar, oönskad visning av pornografiska bilder och texter, visslingar, blickar eller gester som är anstötliga. Det kan också vara annat, uppträdande eller yttranden som svärtar ner eller förlöjligar individen på grund av kön eller sexuell läggning.

Sexuella trakasserier är när någon utsätts för en ovälkommen handling med anspelning på sex. När sexuella trakasserier förekommer drabbar det ofta någon som står i en beroendeställning till en annan individ. Inom idrotten kan det t ex gälla en tränare

eller en ledare som trakasserar en adept. Det kan också gälla barn/ ungdomar som utsätter andra barn/ungdomar.

Mobbning

Mobbning är upprepade negativa handlingar mot en person. Mobbning kan vara fysisk med exempelvis slag och knuffar, mobbning kan också psykisk eller verbal: elakheter, miner, ord och utfrysning med mera.

Mobbning är vanligt och finns både inom skolan och på fritiden. Mobbning förekommer även inom idrotten, idag vet vi dock inte i vilken utsträckning eftersom ingen dokumenterad forskning finns.

Mobbning finns inte som brottsrubricering i svensk lagstiftning, men de handlingar som kan ingå i begreppet är ofta brottsliga. Att knuffa någon är till exempel misshandel och att kränka en annan enligt diskrimineringsgrunderna är olagligt.

Uppdaterad: 22 OKT 2018 13:09 Skribent: Ronny Forslöf
Epost: This is a mailto link

text

HUVUDPARTNERS


STÖD OSS

Vi sammarbetar med

 

räknare
räknare

Postadress:
IF Olympia Farsta
Farstaängsvägen 1
12346 Farsta

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info